2023
Piekary Ślaskie, konferencja 15 listopada 2023 r.
Konferencja jakość i lean w medycynie
Piekary Śląskie
edycja 2023
Lean management w Instytucie Psychiatrii i Neurologii
Katarzyna Iłowiecka
Debata pełnomocników do spraw jakości
Większe przychody w szpitalach a jakość w ochronie zdrowia
Urszula Skarżyńska
Lean Management w Nu-Med Grupa S.A.
Paweł Paczkowski
Certyfikat lean healthcare master a zarządzanie szpitalem
Lidia Albrechowicz
Świadomość pacjentów a zarządzanie zdarzeniami niepożądanymi
Liliana Adamska
Znaczenie jakości prawa w systemie ochrony zdrowia
dr n. praw. Kamila Kocańda
Lean w szpitalu św. Anny
Dorota Karpacka
Jakość i lean w medycynie, Ustka 2023
Jakość i lean w medycynie - kto za tym stoi?
O budowaniu jakości w Polsce"
prof. Tomasz Jurek
Zarządzanie szpitalem w metodyce lean management
dr n. hum. Małgorzata Bacia

Twoja firma na naszej konferencji

zaprezentuj uczestnikom rozwiązania dla szpitali

kontakt